بهترین مکان برای زندگی معلولان در کدام کشور می باشد؟ ۱۱ آذر ۱۳۹۹

بهترین مکان برای زندگی معلولان در کدام کشور می باشد؟

بهترین شهر های دنیا برای زندگی معلولان شهر های مختلفی به عنوان بهترین شهر ها برای زندگی معلولان است. مانند شهر های سالزبورگ و برلین در اروپا بهترین شهر ها امی باشند. این دو شهر مانع ها را برای معلولان ازبین برده اند. از ویژگی های شهر سالزبورگ این است که معلولان در شهر فرا گرفته […]

سایت معلولین هدف » مقالات ویژه معلولین
آموزش استثنایی ها ۱۹ شهریور ۱۳۹۹

آموزش استثنایی ها

مدرسه استثنایی معلولان اولین تلاش ها در زمینه ی آموزش و پرورش استثنایی در ایران در گروه کودکان نابینا و در سال ۱۲۹۹ در شهر تبریز توسط معلمان و مبلغان مذهبی آغازشد.