مزیت های حرکت درمانی چیست؟

امروزه برای درمان بیشتر بیماری ها پزشکان حرکت درمانی را پیشنهاد می دهند. حرکت درمانی به مجموعه ای از حرکات

بیشتر بخوانید

آسیب شناسی ورزشی

آسیب شناسی ورزشی ((اگرآدمی در ورزش وتغذیه اعتدال را در پیش گیرد همواره از سلامت برخوردار خواهد بود))   بقراط ورزش

بیشتر بخوانید