افراد دارای معلولیت و لزوم تغییر نگاه اجتماعی ۲۷ بهمن ۱۳۹۸

افراد دارای معلولیت و لزوم تغییر نگاه اجتماعی

افراد دارای معلولیت و لزوم تغییر نگاه اجتماعی روز ۱۲ آذر مصادف با سوم دسامبر به عنوان روز جهانی بزرگداشت افراد دارای معلولیت نامگذاری شده است . پس از سال ۱۹۹۲ و اعلام جهانی روز سوم دسامبر به عنوان «روز جهانی افراد دارای معلولیت » از طرف سازمان ملل متحد، تلاش های زیادی برای ارتقای […]

سایت معلولین هدف » مقالات
چیزی یافت نشد !