کوه ها آب انبارهای ایران هستند/ وجود تنوع زیستی ارزشمند در کوهستان 20 آذر 1399

کوه ها آب انبارهای ایران هستند/ وجود تنوع زیستی ارزشمند در کوهستان

به گزارش سایت معلولین هدف و به نقل از ایسنا یک دکترای آب و هواشناسی، کوه های ایران را به مثابه آب انبار دانست که حیات آبی مردم را تامین می کنند و گفت: فلات ایران گرم و خشک است، اما وجود کوهستان باعث تعدیل آب و هوایی کشور شده است. کوه ها سرچشمه اصلی منابع آب شیرین جهان […]

سایت معلولین هدف » گیلان
چیزی یافت نشد !