شنا ورزش جذاب معلولین ۱۱ شهریور ۱۳۹۹

شنا ورزش جذاب معلولین

شنای معلولین اول قبل از این که شنای معلولین را معرفی کنم، می خواهم یکی از خاطرات خودم را برای شما تعربف کنم. من خود شناگر معلولین هستم. اولین روزی که به کلاس شنا رفتم می ترسیدم. مربی ما خانم جاوید که خیلی خانم خوبی هستند داخل استخر در جایی کم عمق  به من نفس […]

سایت معلولین هدف » شنای معلولین
چیزی یافت نشد !