قورباغه را قورت بده (بخش سوم )

 

قانون آینده نگری

درقانون آینده نگری فعالیت ها وکارهای فعلی ما را تحت تاثیر قرار می دهد ودراغلب مواقع تعیین کننده فعالیت های کنونی است. افراد موفق کسانی هستند که لذت های زودگذروکوتاه مدت را به تعویق می اندازند.

وبا کاروتلاش نتایج ارزشمند ی در آینده کسب می کند اگر کار پیامدهای مثبت فراوانی دارد. باید دراولویت قرار بگیرد برعکس پیامدهای منفی سعی شود. دراولویت انجام ندادن قرار بگیرد هرچه تاثیر مثبت زیادی داشته باشد. انگیزه برای انجام دادن آن نیز بیشتر می شود. فکر کردن مداوم به پیامدهای بالقوه انتخاب ها تصمیم ها ورفتارها است.

یکی ازبهترین راه هایی که به وسیله آن ها می توانید  اولویت های حقیقی خود را در کار وزندگی تعیین کنید. به طور منظم لیست خودرا مرور کنید وتاثیر گذارترین را اننتخاب کنید.  آن را به عنوان هدف اصلی انتخاب وبرای دست یابی به آن برنامه ریزی کنید. بلافاصله شروع کنید، اگر کاررا شروع کنید ذهن شما گرم می شود، اگر ادامه دهید کاربه انجام می رسد.

روش الف ب پ ت ث

مداوم این روش را بکار بگیرید ذهن ونیروی خود را روی یک نقطه متمرکزکنید. به سراغ آن بروید ومنحرف نشوید. قبل ازشروع کارها هرچقدربیشتر فکروبرنامه ریزی کنید. کارشروع شده بسیار سریع تر به انجام می رسد، هرچه کار برای شما مهمتر وباارزش تر باشد، راحتر می توانید به تنبلی خودغلبه کنید و شروع کنید.

دراین روش یک تکنیک ساده برای اولویت بندی است که روزانه ازآن استفاده کنید.

1.برای شروع باید یک لیست ازتمام کارها یی که باید انجام شود تهیه کنید.

2.آنگاه درکنار هریک ازموارد یک از حروف الف ب پ ت ث بنویسید.

حرف الف مهمترین کاروبه این ترتیب است باید انجام شود. عواقب جدی دارد، اگربیشترازیک الف دارید آنهارا الف1 الف2 و..شماره گذاری کنید. موارد ب کم اهمیت تر ازالف وعواقب جدی ندارد. وقتی موارد الف هنوز انجام نشده است،  نباید ب را انجام دهید وموارپ آنهایی هستند که انجام نداندنشان تاثیر چندانی ندارد. موارد ث را میتوانید حذف کنید. بدون اینکه تغییر ایجاد کنی، این موارد زمانی اهمیت داشته ولی دیگر مربوط به شما نیست.

مهمترین چیز شروع بلافاصله انجام دادن الف که تاتمام شدن آن را ادامه دهید. توانایی تجزیه وتحلیل کارها مشخص کردن سکوی پرش است. شما را به بالاترین سطوح موفقیت از اعتماد بنفس وسربلندی پرتاب می کند.

وقتی عادت کنید همیشه روی الف مهمترین چیز متمرکزشوید. همین الان روی لیست خود الف را مشخص کنید. شروع بکار تا اتمام آن بکنید. در یک ماه آینده هر روز یک لیست تهیه کنید و موارد الف وب و….مشخص کنید. بالاترین اولویت خود را پیدا کنید آینده ی شما همین می شود،  روی هدف اصلی تمرکز کنید.

راحله افسر

راحله افسر

کارشناس مربیگری ورزشی مربی آمادگی جسمانی مربی وداور بوچیا فعال درامورمعلولین

Leave a Replay

About Me

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

Recent Posts

Follow Us

Weekly Tutorial

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit