یک معلول چه مشکلاتی را برای خریداری منزل دارد؟

یک معلول چه مشکلاتی را برای خریداری منزل دارد؟

مشکلات یک معلول برای داشتن خانه

اکنون اگر یک معلول بخواهد خانه ای برای خود داشته باشد، موانع زیادی دارد.

اکنون با این وضع اقتصادی مسلما یک معلول نمی تواند به تنهایی برای خود خانه ای بخرد. معلولین نیز دوست دارند که با توانایی خود برای خود خانه ای بخرند و بتوانند ازدواج کنند. اگر یک معلول خانه، شغل و… مناسب داشته باشد می تواند مستقل شود و روی پاهای خود بایستد.

خریداری منزل از مسکن مهر

مسکن مهر باید برای معلولین منازلی در نظر بگیرد. منازل مسکن مهر نسبت به منازل دیگر ارزان تر هستند به همین دلیل معلولین می توانند از مسکن مهر خانه خریداری کنند. خانه هایی برای معلولین در نظر گرفته می شود، باید هم ارزان باشد هم مناسب شرایط معلولین باشد، چون اگر قیمت بالایی داشته باشند معلولین نمی توانند خریداری کنند و اگر مناسب سازی نشوند معلولین نمی توانند در خانه احساس راحتی کنند.

مشکلات خانواده های معلولین برای داشتن خانه

معلولین سختی های مخصوص به خود را دارند این سختی ها نه تنها گریبانگیر این افراد است، بلکه خانواده ی اینها را هم در گیر خود کرده اند. حال اگر بیش از یک معلول در خانواده باشد مشکلات و مشتقات های آنها چند برابر می شود. پول پیش برای تهیه مسکن و اقساط آنها واقعا خارج از توانایی و درآمد این افراد است. از یک طرف ضعف جسمانی آنها و از طرف دیگر عدم توانایی در امرار معاش و بیکاری و اجاره مسکن واقعا زجر آور است. مدت ها است که طرح تامین مسکن برای خانواده های معلول در حال اجرا است. ولی در این حوزه هم نارسایی وجود دارد و معلولین همچنان گله مند هستند.

خانواده هایی که دارای معلول های ذهنی هستند مشکلات و ناراحتی های خیلی زیادی دارند. خانواده های این معلولین استرس و فشار های زیادی را تحمل می کنند. حال اگر برای این خانواده ها منازلی داده شود حتما بخشی از ناراحتی های آن ها در بین می برود.