بازی بوچیا مخصوص معلولین بوچیا Boccia))، یکی از رشته های ورزشی پارالمپیک است. این رشته ورزشی مخصوص معلولین است. این ورزش مخصوص معلولین جمسی- حرکتی است. این ورزش مسابقات نیز دارد. شاید این ورزش ساده به نظر برسد ولی کسانی که در این رشته ورزشی فعالیت دارند باید تمرکز بالایی داشته باشند. بوچیا به سکوت […]

بازی بوچیا مخصوص معلولین

بوچیا Boccia))، یکی از رشته های ورزشی پارالمپیک است. این رشته ورزشی مخصوص معلولین است.

این ورزش مخصوص معلولین جمسی- حرکتی است. این ورزش مسابقات نیز دارد. شاید این ورزش ساده به نظر برسد ولی کسانی که در این رشته ورزشی فعالیت دارند باید تمرکز بالایی داشته باشند. بوچیا به سکوت و آرامش نیاز دارد. باید در بازی بوچیا تمرکز کنید، آرامش داشته باشید و درست هدف گیری کنید.

 

چه کسانی می توانند در این رشته فعالیت کنند و کلاسنبدی آن

بوچیا برای معلولان جسمی- حرکتی با کمترین سطح توانایی جسمی و حرکتی مناسب است. کسانی که دچار فلج مغزی، بیماری های عضلانی و قطع نخاع از ناحیه گردن هستند نیز می توانند در این رشته فعالیت کنند. کلاسبندی بوچیا BC1، BC2، BC3 ، BC4 و  BC5 است که معلولین پس از معاینه شدن در این کلاس ها قرار می گیرند. این بازی نیاز به کنترل هیجان و هماهنگی اندام دارد.

 

وسایل مورد نیاز و شیوه بازی بوچیا

وسایل مورد نیاز: این ورزش فقط به توپ نیاز دارد. توپ های بوچیا ۱۳ عدد است، که ۶ عدد آبی، ۶ عدد قرمز و ۱ عدد سفید است. اسم توپ سفید جک بال است. برای کسانی که BC3 هستند یک ابراز شیب دار (Ramp) نیاز است.

شیوه بازی بوچیا: بازی این ورزش به سه روش است تیمی، دو نفری و افرادی. در هر بازی تیمی معمولا در هر تیم ۳ نفر است و با یک تیم دیگر ۳ نفره مسابقه می دهند. به هر یک از افراد ۲ عدد توپ می دهند و برای یک نفر جک بال را نیز می دهند. ابتدا آن فرد باید جک بال بیاندازد. پس از انداختن جک بال آن فرد یکی از توپ های خود را می اندازد، سپس از تیم بعدی یک نفر باید توپ خود را بیاندازد. توپ هر تیمی که به جک بال نزدیک تر باشد تیم مخالف باید توپ بیاندازد. پس از تمام شدن توپ های هر دو تیم نزدیک ترین توپ امتیاز برای تیم محسوب می شود. در بازی دو نفری از هر تیم ۲ نفر شرکت می کنند، و برای هر یک از افراد ۳ عدد توپ می دهند. در بازی افرادی از هر تیم ۱ نفر شرکت می کنند، و برای هر یک از افراد ۶ عدد توپ می دهند.