شطرنج ویژه کم بینایان و نابینایان شطرنج جزء رشته های ورزشی است. نابینایان نیز می توانند در این رشته فعالیت کنند و در مسابقه های جهانی شرکت کنند. نابینایان می توانند با حس لامسه خود تفاوت دو مهره را تشخیص دهند. مدل مهره های شطرنج نابینایان متفاوت است. مثلا روی مهره های سیاه برجستگی هایی […]

شطرنج ویژه کم بینایان و نابینایان

شطرنج جزء رشته های ورزشی است. نابینایان نیز می توانند در این رشته فعالیت کنند و در مسابقه های جهانی شرکت کنند.

نابینایان می توانند با حس لامسه خود تفاوت دو مهره را تشخیص دهند. مدل مهره های شطرنج نابینایان متفاوت است. مثلا روی مهره های سیاه برجستگی هایی وجود دارد که مهره سفید ندارد.

قوانین و مقررات شطرنج نابینایان

۱- تخته شطرنج نابینا ها باید ۲۰ در ۲۰ باشد.

۲- خانه های سیاه باید برجسته تر باشند.

۳- باید خانه ها سوراخ داشته باشند تا مهره ها جا به جا نشوند.

۴- نابینایان می توانند از ساعت شطرنجی استفاده کنند.

۵- این ساعت باید در هر پنج دقیقه با یک نقطه و هر پانزده دقیقه با دو نقطه برآمده مشخص شود.

۶- نابینایان می توانند از دستیار استفاده کنند.

۷- دستیار باید حرکت ها را اعلام کند.

۸- دستیار باید حرکتهاى بازیکن معلول بینایى را ثبت کند و باید ساعت حریف او را به کار بیاندازد.

۹- نابینایان می توانند از این کلمات به عنوان نمادگذاری جبری استفاده کنند: آنا، بلا، سزار، داوید، اوا، فیلیکس، گوستاو و هکتور.

۱۰- هنگام جا به جایی مهره مهره از تخته جدا شده باشد.

تعدادی از مدال آوران شطرنج نابینایان

  • عاطفه نقوی (مدال طلا)
  • امید کرمی (مدال طلا)
  • فریبا زنده بودی (مدال نقره)
  • فاطمه برقول (مدال برنز)