قوانین جامع حمایت از معلولین زندان معلولین تبصره و ماده های خیلی زیادی دارد. تبصره ۱: کلیه وزارتخانه‌ها سازمانها موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود افراد نابینا  ناشنوا  معلولین ضایعات نخاعی واجد شرایط را رأساً به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی به کار […]

 قوانین جامع حمایت از معلولین

زندان معلولین تبصره و ماده های خیلی زیادی دارد.

تبصره ۱:

کلیه وزارتخانه‌ها

سازمانها

موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود

افراد نابینا

 ناشنوا

 معلولین ضایعات نخاعی واجد شرایط را رأساً به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی به کار گیرند.

تبصره ۲: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است سه درصد از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه‌ها

سازمانها

موسسات دولتی

شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهد.

تا نسبت به برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی برای معلولین واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت

 برنامه‌ریزی کشور اقدام و معلولین واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفی نماید.

تبصره ۳: سازمان بهزیستی کشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود

صندوق فرصت‌های شغلی معلولان و مددجویان بهزیستی را ایجاد و اساسنامه آن را به تصویب هیئت وزیران برساند.

تبصره ۴: سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور موظف است آموزش‌های لازم فنی حرفه‌ای را متناسب با بازار کار برای معلولان به صورت رایگان و تلفیقی تأمین نماید.

 

ماده ۸: معلولان نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می‌توانند با معرفی سازمان بهزیستی کشور

از آموزش رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش،

علوم

تحقیقات و فناوری

بهداشت

درمان و آموزش پزشکی

و دیگر دستگاه‌های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی، بهره‌مند گردند.

تبصره. آیین‌نامه اجرایی این ماده مشترکاً توسط سازمان بهزیستی کشور

 وزارتخانه‌های مذکور

دانشگاه آزاد اسلامی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

زندان مردان

 

ماده ۹: وزرات مسکن و شهرسازی

بانک مسکن 

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

موظفند حداقل ده درصد از واحدهای مسکونی احداثی استیجاری ارزان قیمت خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص داده با معرفی سازمان بهزیستی کشور در اختیار آنان قرار دهند.

تبصره ۱: سیستم بانکی کشور مکلف است.

تسهیلات اعتباری یارانه دار مورد نیاز احداث و خرید مسکن معلولان را تأمین کند.

و به معلولان یا تعاونی‌های آن‌ها یا موسسات خیریه‌ای که برای معلولان مسکن احداث می‌نمایند پرداخت کند.

تبصره ۲: سازمان ملی زمین و مسکن موظف است.

زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد معلول فاقد مسکن را به نرخ کارشناسی تهیه و در اختیار افراد مذکور یا تعاونی‌ها و موسسات خیریه‌ای که برای آنان مسکن احداث می‌نمایند قرار دهد.

تبصره ۳: معلولان از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، آماده‌سازی زمین و عوارض نوسازی معاف می‌گردند.