به حقوق همدیگر احترام بگذاریم دغدغه همیشگی معلولان عزیز سد معبر انسان هایی که بویی از انسانیت نبرده اند . هرکس اختیار استفاده از مکان و امکانات خودش را دارد ولی نه پیاده روها که برای عموم مردم است. افرادی با غصب پیاده روها یه بهانه ی اینکه جلوی مغازه شان است حقوق مردم را […]

به حقوق همدیگر احترام بگذاریم

دغدغه همیشگی معلولان عزیز
سد معبر انسان هایی که بویی از انسانیت نبرده اند .
هرکس اختیار استفاده از مکان و امکانات خودش را دارد ولی نه پیاده روها که برای عموم مردم است.
افرادی با غصب پیاده روها یه بهانه ی اینکه جلوی مغازه شان است حقوق مردم را پایمال می کنند.
یک نمایشگاه ماشین واقع در استان کردستان شهرستان دیواندره با اینکه قبلا چندین باز از طریقق افراد مختلف به ایشان تذکر داده شده است ولی اعتنایی نکردند و همچنان به کار خود ادامه می دهند ‌.
سالمندان، افراد معلول و تمامی عابران از این مسئله احساس نارضایتی می کنند.
درطی جلسه ای با کمیته مناسب سازی شهرستان تصمیم گرفته شد تا برای حل این مشکل چاره ای بیندیشند.
در صورت عدم رسیدگی با راهنمایی و رانندگی جلسه ای اختصاصی برگزار خواهم کرد تا آنها را متقاعد به جریمه و حمل خودرو با جرثقیل به پارکینگ انتقال یابد.