گزارش عملکرد سه ماهه سازمان بهزیستی کشور تشریح شد؛

به گزارش سایت معلولین هدف و به نقل از سازمان بهزیستی پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی یا خویش فرمایی معلولان به بیش از ۱۹ هزار نفر/ پرداخت کمک هزینه کودکان به ۲۸ هزار خانواده دارای فرزند چند قلو
پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی یا خویش فرمایی معلولان به بیش از ۱۹ هزار نفر/ پرداخت کمک هزینه کودکان به ۲۸ هزار خانواده دارای فرزند چند قلو

گزارش عملکرد سه ماهه سازمان بهزیستی کشور تشریح شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، ارائه خدمات مالی خرد به ۱۰۰ نفر، پرداخت سرمایه کار و آماده سازی شغلی زنان سرپرست خانوار به ۲۵۰۰ نفر، کمک به تقویت و توسعه گروه های همیار زنان به ۵۰نفر، پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی یا خویش فرمایی نیازمندان به ۶ هزار و ۷۶۹ نفر، پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی یا خویش فرمایی معلولان به ۱۹ هزار و ۵۲۵ نفر، پرداخت هزینه ارتقاء کارایی معلولین به یک هزار و ۹۱۹ نفر، آموزش آماده سازی شغلی برای ارائه خدمات توانبخشی به ۷۰۹ نفر، کمک به تأمین مسکن ۱۹۰۰ واحد برای نیازمندان و معلولان، کمک به تأمین ودیعه مسکن زنان برای ۱۲۵۰ نفر سرپرست خانوار و کمک به امور رفاهی و تکریم ۴۵۵ هزار نفر از سالمندان از جمله اقدامات این سازمان به شمار می رود.

بر اساس این گزارش، ۱۶ مورد راهبری و دیده بانی برنامه ها و دستگاه های حوزه سالمندی، کمک به بهبود تغذیه ۲ هزار کودک مبتلا به بیماری های متابولیک، کمک به تغذیه یک هزار مادر باردار و شیرده نیازمند، پرداخت کمک هزینه کودکان به ۲۸ هزار و ۲۰۰ خانواده دارای فرزند چند قلو، پرداخت شهریه به ۲۴ هزار دانشجوی تحت پوشش، حمایت از ۸۰ هزار نفر از دانش آموزان خانواده های تحت پوشش، ارتقاء توانمندی و ترخیص ۲۰۰ نفر از فرزندان تحت سرپرستی سازمان بهزیستی، کمک به نگهداری ۱۸ هزار و ۷۰۰ کودک و نوجوان، کمک هزینه پوشاک به ۱۰ هزار نفر از فرزندان تحت سرپرستی این سازمان، پرداخت کمک هزینه روزانه به ۱۰ هزار نفر از فرزندان تحت سرپرستی، هزینه درمان و نگهداری به ۲۵۰۰ نفر از کودکان مجهول الهویه، ارائه خدمات توانبخشی و درمان اختلالات دهانی بلع و تغذیه به ۲ هزارنفر، ارائه خدمات توان پزشکی به ۳ هزار و ۷۵۰ نفر از معلولین، پرداخت کمک هزینه به ۹۰ هزار نفر از دانش آموزان و دانشجویان معلول نیازمند، تأمین حق پرستاری معلولین ضایعه نخاعی به ۱۶ هزار و ۲۰۰ نفر، تأمین وسایل بهداشتی به ۲۳ هزار و ۱۲۵ نفر از معلولین، تأمین وسایل توانبخشی ۱۰ هزار نفر از معلولین و تأمین وسایل کمکی و اندام های مصنوعی به ۴ هزار و ۶۲۵ نفر از معلولین نیازمند را می توان از جمله دیگر اقدامات این سازمان نام برد.

این گزارش می افزاید :

مناسب سازی محیط زندگی و وسایل نقلیه ۴۴۰۰ نفر از معلولین، کمک به ایاب و ذهاب ۲۰ هزار و ۳۱۳ نفر معلول، کمک به توانبخشی و آموزش ۱۶ هزار و ۸۸۶ نفر از معلولین در مراکز غیردولتی روزانه، کمک به مراقبت، نگهداری و توانبخشی ۳۳ هزار و ۶۰ نفر از معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن در خانواده، کمک به مراقبت، نگهداری و توانبخشی به ۱۳ هزار و ۴۱۴ نفر از معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن در مراکز غیر دولتی، کمک به ۶۲۵ کودک ناشنوا برای کاشت حلزون، ارائه خدمات توانبخشی مبتنی بر جامعه شهری به ۶۰ هزار نفر، ارائه خدمات توانبخشی به ۱۹۷ بیمار روانی مزمن، ارتقاء و گسترش ورزش درمانی یک هزار معلول، غربالگری نابینایی ۲۰۰ هزار کودک، غربالگری ناشنوایی ۲۲۵ هزار کودک، حمایت از خدمات مشاوره ژنتیک برای ۲۷ هزار و ۵۰۰ نفر، شناسایی اختلالات ژنتیکی در ۸ هزار و ۵۰۰ خانواده دارای معلول تحت پوشش، کمک به تأمین جهیزیه یک هزار و ۵۵۷مددجو، تأمین لوازم ضروری۵۰۰ خانوار مددجو، پرداخت حق بیمه پایه بازنشستگی برای ۵۰ هزار زن سرپرست خانوار روستایی، حق بیمه پایه بازنشستگی زنان ۴۹ هزار و ۵۰۰ سرپرست خانوار شهری، مداخلات تخصصصی مددکاری اجتماعی برای ۱۰۰ هزار پرونده، مراقبت تخصصی از خانواده های تحت پوشش با اولویت زنان مطلقه تحت پوشش برای یک هزار خانواده، کمک به سلامت جسمی و روانی ۵۰۰ زن نیازمند، پرداخت مستمری به۳۴۰ هزار خانواده تحت پوشش توسط حوزه توانبخشی به گروه های هدف، پرداخت مستمری به ۲۴۹ هزار خانواده تحت پوشش توسط حوزه اجتماعی به گروه های هدف، تأمین حق پرستاری ۱۰ هزار و ۸۰۰ معلول ضایعه نخاعی، کمک به توانبخشی و آموزش روزانه ۲۹ هزار و ۱۱۴ معلول در مراکز غیردولتی، کمک به مراقبت، نگهداری و توانبخشی معلولان و بیماران روانی مزمن در خانواده به ۲۳ هزار و ۹۴۰ نفر، کمک به مراقبت، نگهداری و توانبخشی ۲۹ هزار و ۲۵۶ معلول و بیمار روانی مزمن در مراکز غیر دولتی، تامین وسایل توانبخشی ۸ هزار و ۱۲۵ معلول، کمک به درمان، بازتوانی و کاهش آسیب ۱۲ هزار و ۹۷۱ معتاد، را می توان از دیگر اقدامات قابل ذکر از سوی این سازمان نام برد.

طبق این گزارش، کمک به ۹۸ هزار و ۹۷۵ نفر از معتادان بهبود یافته تحت پوشش برنامه های توانمندسازی و آموزشی، کمک به ۶ هزار نفر از افراد تحت پوشش برنامه های پیشگیری و کنترل ایدز، کمک به ۳ میلیون و ۵۲۵ هزار و ۲۸۸ نفر از افراد تحت پوشش خدمات پشیگیری از سوء مصرف مواد مخدر و روان گردان ها، پرداخت کمک هزینه ارتقاء گروه های همیار و پایگاه های سلامت به ۴۷۰گروه از دیگر اقدامات این سازمان در طول سه ماه گذشته است.

در این گزارش تصریح شده است: تعداد دانش آموزان تحت پوشش برنامه های سلامت اجتماعی (مانا) ۷۵۵گروه، افراد تحت پوشش خدمات پیشگیری از آسیب های اجتماعی (با سه ریز فعالیت : همیار مادر و کودک، پیشگیری از خودکشی و ارتقاء سلامت جنسی) شامل ۳۰ هزار و ۱۵ نفر در این سازمان است و (ساماندهی کودکان خیابانی) برای ۱۹۱۴ نفر، نگهداری از ۲ هزار نفر از کودکان کار، کمک و حمایت از ۷۸ فرد مبتلا به اختلال هویت جنسی، کمک و حمایت از ۱۵۷ دختر در معرض آسیب واقع در خانه های سلامت، حمایت روانی – اجتماعی از ۴۲۰ دختر و خانواده (ندای مهر)، حمایت و بازپروری ۶۰۰ نفر از دختران و زنان آسیب دیده اجتماعی، حمایت و بازپروری از ۹۰ نفر دختران و زنان آسیب دیده اجتماعی (راه نوین)، حمایت از یک هزار و ۲۵ نفر از زنان در معرض خشونت واقع در خانه های امن، اجرای برنامه اورژانس اجتماعی برای ۴۹۰ هزار نفر (تعداد پیش بینی شده در ۴ فعالیت برنامه اورژانس اجتماعی)، از دیگر اقدامات و برنامه های این سازمان قلمداد می شود.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر ۷۷ هزار و ۴۰۹ نفر تحت پوشش برنامه های آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی در این سازمان هستند و کمک هزینه مشاوره و راهنمایی به ۲۸ هزار و ۸۴۱ نفر پرداخت شده است.

ارائه خدمات مشاوره و فوریت های اجتماعی به ۳۶هزار و ۳۷۲ نفر، ارائه کمک هزینه مددکاری اجتماعی به ۳۱ هزار و ۹۴۳ نفر درمراقبت از خانواده های درمعرض طلاق، تدوین ضوابط فوریت های اجتماعی و مشاوره غیر حضوری به ۳۹۴ هزار نفر از جمله دیگر اقدامات این سازمان است.

این گزارش می افزاید : هم اکنون ۲ هزار و ۸۶۷ نفر تحت پوشش برنامه های آگاه سازی و آموزش مهارت های زندگی قرار دارند و کمک هزینه مددکاری اجتماعی در مراقبت از خانواده به ۲۰ هزار نفر پرداخت شده است.

ارائه خدمات توانبخشی به ۹۹ سالمند، راهبری و نظارت بر مناسب سازی ۳ هزار و ۲۴۰ مکان عمومی و دولتی، ارائه خدمات مالی خرد به یک هزار فرد دارای معلولیت، کمک هزینه درمان و توانبخشی به ۲ هزار نفر دارای بیماری های متابولیک، پرداخت شهریه به ۱۳ هزار دانشجوی دارای معلولیت، پرداخت کمک هزینه تشویقی به ۱۵۰۰ دانشجوی دارای معلولیت دانشگاه های دولتی، ارتقای توانمندی ۵۴۰۰ فرد دارای معلولیت و سالمند، تشخیص نوع و شدت معلولیت و سنجش سطح توانمندی ۳۵ هزار نفر، ارائه کمک هزینه درمان و نگهداری ۱۴ هزار و ۵۴۶ نفر از معلولین، سالمندان و بیماران روانی مزمن مجهول‌الهویه، پرداخت مستمری به ۴۶۵ هزار خانواده تحت پوشش از سوی حوزه توانبخشی، تأمین وسایل بهداشتی ۱۰ هزار و ۴۶۱ معلول، پرداخت کمک هزینه بهبود تغذیه روزانه به ۲۱ هزار و ۶۶۶ کودک معلول، کمک به ۷۹ هزار نفر از معلولان تحت پوشش برنامه های هنردرمانی، کمک هزینه به ۴ هزار و ۵۸ کارگاه تولیدی به کار گیرنده افراد دارای معلولیت و آگاه سازی پیشگیری از معلولیت ها برای ۳۰ هزار نفر از معلولان تحت پوشش این سازمان ازدیگر اقدامات این سازمان محسوب می شود.

راحله افسر

راحله افسر

کارشناس مربیگری ورزشی مربی آمادگی جسمانی مربی وداور بوچیا فعال درامورمعلولین

Leave a Replay

About Me

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

Recent Posts

Follow Us

Weekly Tutorial

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit