کارخانه فیروز

کارآفرینی برای معلولان

کارآفرین کارخانه فیروز جناب آقای سیدمحمد موسوی است که معلول جسمی -حرکتی هستند.

ایشان کارخانه را از سال ۱۳۵۳ تاسیس کرده اند و نیمی ازسهمیه آن متعلق به جانسون فردی آمریکایی بود.

کارخانه در سال ۱۳۷۹ به جناب آقای سید محمد موسوی سپرده شد. او نیز از نیروی انسانی معلولان برای کارخانه خود استفاده می کند.

ساختن کارخانه معلولین

کارآفرین کارخانه فیروز می گوید از ۲سالگی فلج اطفال شدم و در یک خانواده ی از لحاظ اقتصادی ضعیف، سنتی و مذهبی متولد شدم.

قبل از مدرسه از طرف خانواده خیلی خوب حمایت می شدم.

از لحاظ معلولیت احساس کم توانی نمی کردم، زمانی به جامعه وارد شدم و نگاه مردم را دیدم متفاوت نگاه کردن مردم باعث شد من احساس مسئولیت داشته باشم.

بتوانم نگاه مردم را تغییر دهم با این که در ظاهر خودم را حفظ می کردم.

ولی در درون و باطنم زندگی نمی کردم، ناراحت بودم و حتی برای ازدواج فکر نمی کردم.

به دنبال کارهای تغییر وتحول میرفتم اما پیشرفت را می دیدم.

اما آن طور که فکر می کردم نیست به سراغ معلولان رفتم. در این جا فعال شدم و من از لحاظ مالی بودجه نداشتم یا ارثیه که کمک حالم باشد.

مانند دیگران دنبال اختلاس و دزدی نبودم و همیشه به فکر جامعه بودم. 

با خدا دعا و رازو نیاز می کردم و کمک می خواستم به خدا گفتم که در این راه من را یاری دهد تا برای معلولان اشتغال زایی کنم.

خدارو شکر موفق شدم. در سال ۱۳۶۵من مستاجر بودم و ۲۰۰۰هزار تومان قرض داشتم و سعی کردم با پول کمی که داشتم پیشرفت کنم.

نیروی انسانی به جای ماشینی

مدیریت نوین از کشورهای جهان اولیه به کشور ما رسیده است.

ازنظر شخصی من نباید کشور توسعه یافته را تقلید کنیم و همانند آنها شویم.

به همین علت تصمیم گرفتم به جای ماشینی از نیروی کار استفاده کنم ۹۲درصد کارکنان کارخانه را معلولان تشکیل می دهند.

راحله افسر

راحله افسر

کارشناس مربیگری ورزشی مربی آمادگی جسمانی مربی وداور بوچیا فعال درامورمعلولین

Leave a Replay

About Me

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

Recent Posts

Follow Us

Weekly Tutorial

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit