خلاصه کتاب قورباغه را قورت بده(بخش دوم)

 

لیست کارهاراتهیه کنید ازشب قبل ودرخواب نیز می توانید فکرکنید که چگونه بهتر وآسان ترانجام دهیدودرپایان روز کارهایی که تمام وناتمام را نوشته وبه لیست روز بعد چیزهایی را که لازم دارید اضافه کنید برای هدف های مختلف لیست های متفاوتی نیاز دارید به یک لیست اصلی که چکارهایی می خواهید انجام دهیدومی توانید به آن اضافه کنید بعدا درموارد آن را مرتب ومنظم کنید.

به یک لیست ماهانه نیاز دارید بعضی از موارد لیست اصلی را نیز درج کنید ودرپایان هرماه برای ماه آینده برنامه ریزی کنید.

به یک لیست هفتگی نیاز دارید

به یک لیست روزانه نیازدارید(درکنارکارهای تمام شده تیک بزنید)

قانون90/10

یعنی10درصدازوقت ازانجام کاربرای برنامه ریزی و90درصدوقت انجام کار صرفه جویی می کنید.

ماهمیشه وقت کافی داریم به شرطی که درست ازآن استفاده کنیم.

قانون20/80(اصل پارتو)

این قانون بیان میکند که 80درصدازکل ارزش فعالیت های شما نتیجه ی 20درصد آنهاست.اگرشما10فعالیت داشته باشید دومورد ازاین فعالیت هامعادل یاحتی بیشتر ازمجموع هشت فعالیت دیگر ارزشمند است همه کارهایی که درلیست شما وجود دارد ممکن است به یک اندازه وقت شما را بگیرد ولی انجام یک یا دوتا از آنها چندبرابرهریک ازسایر موارد برای شما سودمندخواهد بود پس این کارهارا باید زودتر ازبقیه انجام دهید

.پس کارهای مهم 20%رامشخص کنید ابتدا حتماآنهارا انجام دهید بعد80%بقیه نگذاریدبه انجام کارهای آسان وکوچک عادت کنید که تاثیر چندانی نیز درپیشرفت شما ندارند.

درمقابل این وسوسه ها که اول کارهای کوچک را سروسامان دهید مقاومت کنید سخت ترین مرحله شروع کار است بعداز شروع کار به طور طبیعی انگیزه ادامه دادن را پیدا کنید ذهن همیشه عاشق انجام کارهایی است که تحول ایجاد میکنند این قسمت ازذهن را همیشه تغذیه کنید.

افراد موثر وسازنده همیشه سعی می کنند کارهای مهمی را که دارند زودتر از بقیه کارها انجام دهند.

امروز لیست از تمام هدف ها تهیه ومهمترین آنهارا انتخاب کنید جز20%یا10%ازکارهایی است  که80یا90درصد نتیجه مورد نظر را به بار می آورد از امروز تصمیم بگیریدوقت بیشتری برای آنها بگذاریدوانجام دهید پیامد کاررا در نظر داشته باشید.

راحله افسر

راحله افسر

کارشناس مربیگری ورزشی مربی آمادگی جسمانی مربی وداور بوچیا فعال درامورمعلولین

Leave a Replay

About Me

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

Recent Posts

Follow Us

Weekly Tutorial

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit