برنامه‌های درسی یکشنبه ۱۳مهر شبکه‌های ۴، آموزش و قرآن

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز یکشنبه ۱۳مهر ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

به گزارش سایت معلولین هدف  و به نقل از  خبرگزاری آنا، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز یکشنبه ۱۳مهر ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨:٣٠ تا٩ آموزش نرم افزار اتوکد  جلسه دوم فنی حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰ درس نقشه کشی رشته رایانه پایه ۱۰ شاخه فنی وحرفه ای

ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵ ساده سازی اشکال پایه ۱۲ رشته گرافیک شاخه کاردانش و فنی وحرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ دانش فنی رشته الکترونیک  پایه۱۰ شاخه فنی و حرفه ای

پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰تا ١١بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١ تا۱۱:۳۰فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت۱۲:۱۰تا۱۲:۴۰علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

ساعت۱۲:۴۰تا۱۳:۱۰مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه پنجم

ساعت۱۳:۱۰تا۱۳:۴۰فارسی و نگارش پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵ریاضی روش نمادین و حل چند مسئله پایه هفتم

ساعت ١۵تا١۵:٣٠ریاضی یادآوری عدد های اول پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ریاضی  اجتماع و اشتراک مجموعه ها پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶تا ١۶:٣٠ تولید محتوای الکترونیک آموزش نرم افزار تبدیل فرمت

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ شیمی ۱  پایه ۱۰علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی ۳  پایه ۱۲ علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ١٧:٣٠ تا١٨زیست ۱  پایه ۱۰رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ٢٠تا٢:٢۵ریاضی ۲ معادلات گویا و گنگ پایه۱۱ رشته علوم تجربی

ساعت٢٠:٢۵تا٢:۵٠ ریاضی۲ درس معادلات گویا و گنگ پایه۱۱رشته علوم تجربی

شبکه چهار:

ساعت۸:۳۰درس دین وزندگی۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت۱۰:۱۵درس فلسفه۲پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۳پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۱پایه۱۰مشترک تمامی رشته ها.

ساعت۱۱:۴۵درس روانشناسی پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۲:۴۵درس آمارواحتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قرآن و معارف اسلامی:

ساعت۱۵درس اخلاق اسلامی۳پایه۱۲رشته علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۵:۳۰درس اخلاق اسلامی ۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۶درس اخلاق اسلامی۱پایه ۱۰رشته علوم ومعارف .

ساعت۱۶:۳۰درس پیامهای آسمان ۷ متوسطه دوره اول.

منبع : خبرگزاری انا

جاوید عباسی

جاوید عباسی

جاوید عباسی هستم مدیر پرتال هدف مقاله نویس و حامی حقوق معلولین سعی میکنیم با نقد و بررسی مشکلات هم نوع های عزیزمان مشکلات این بخش از جامعه را به گوش مسئول عزیز برسانیم

Leave a Replay

About Me

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

Recent Posts

Follow Us

Weekly Tutorial

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit