بازی هیجان انگیز گلبال (قسمت دوم)

داور بازی گلبال

در مسابقات بازی گلبال 10 داور وجود دارد.

1ـ داور یک

2ـ داور دو

3ـ ثبت کننده امتیازات (منشی)

4ـ ثبت کننده پرتاب ها

5ـ وقت نگهدار

6ـ داور ده ثانیه

7ـ چهار داور دروازه

داوران مسابقه به واسطه مسئول کمیته داوران گلبال انتخاب و نام شان در برگه ارنج داوری ثبت می گردد. 

روند بازی گلبال

مدت بازی گلبال:

کلان باید 20 دقیقه باشد که هر نیمه به 10 دقیقه مساوی تقسیم شود.

بین نیمه 5 دقیقه فاصله لازم است، (در بازی های پارالمپیک و جهانی حد اقل 15 دقیقه لازم است).

5 دقیقه قبل از شروع بازی یک زنگ توسط وقت نگه دار به صدا در می آید و 30 ثانیه قبل از شروع هر نیمه از بازی یک زنگ و یک اخطار 30 ثانیه ی قابل شنیدن باید اعلام شود.

باید در هر نیمه از بازی بعد از پایان نیمه بازی باقی باشد. وقت استراحت نیمه 3 دقیقه باید باشد.

بازیکنانی که می خواهند بازی کنند باید یک و نیم دقیقه قبل از شروع بازی برای زدن چسب و چشم بند بر چشمان خود اقدام نمایند.

وقتی که تیمی بعد از سه دقیقه آماده نشد تیم مقابل یک پنالتی به خاطر تاخیر می زند.

همیشه وقت بازی در خلال موقعیت های پنالتی نگه داشته می شود (زمان بازی با سوت داور شروع و یا متوقف می شود).

وقت اضافه:

وقتی بازی پایان  می یابد چنانچه نتیجه مساوی شده باشد، برای تعیین برنده دو نیمه 3 دقیقه ای به صورت اضافه به تیم ها داده می شود.

تیم می خواهد اولین گل را بزند، برنده خواهد بود و بازی پایان می یابد.

در بین پایان وقت قانونی و اولین نیمه وقت اضافه 3 دقیقه استراحت وجود دارد.

در شروع وقت اضافه با پرتاب یک سکه وضعیت پرتاب و دریافت توپ هر یک از تیم ها مشخص می شود.

در نیمه ی دوم جاها عوض می شود, حتی نیمکت ها هم باید در فاصله ی 3 دقیقه عوض شود.

اگر دوباره مسابقه مساوی باشد برای مشخص کردن برنده از پرتاب های آزاد استفاده می شود.

حداکثر اختلاف گل یا باخت فنی:

هر گاه اختلاف بین گل های دو تیم به ده گل برسد بازی رسما تمام می شود که به آن باخت فنی گفته می شود.

استراحت مجدد:

وقتی یکی از داوران توپ را در اختیار یک تیم قرار می دهد

توپ باید در خط کنار به فاصله یک و نیم متری تیرک جلوی تیرک دروازه که به خط خروجی نزدیکتر است به زمین انداخته شود.

وقتی توپ به زمین انداخته شد داور شروع بازی را اعلام می کند؛

 حتی اگر هیچ یک از اعضای تیم در صدد برداشتن توپ بر نیاید جزء زمان بازی و مالکیت تیمی محاسبه می شود.

راهنمایی بازیکنان:

در زمان بازی مسابقه راهنمایی بازیکنان از خارج زمین مجاز نمی باشد.

 مربیان فقط در تایم استراحت ها می توانند بازیکنان را راهنمایی کنند.

راهنمایی در داخل زمین، هنگامی که بازی در جریان است ممنوع می باشد و جریمه پنالتی دارد.

امتیاز بندی:

وقتی توپ از خط دروازه بگذرد وارد دروازه شود یک گول به حساب می آورد.

لیکن  اگر توپ به تیرک کناری دروازه برخورد کرده و دوباره وارد زمین شود داور آن را گل به حساب نمی آورد.

اگر گلی در زمان بازی محاسبه شود تنها در صورتی به آن گل نمره داده می شود که توپ به طور کامل قبل از اتمام وقت وارد دروازه شده باشد؛

(از خط دروازه به طور کامل عبور کرده باشد) چنانچه بر اثر اصابت توپ چشم بند بازیکنی باز شود،

بازی باید ادامه یابد و در صورتی که توپ وارد دروازه شود گل به حساب می آید.

تایم اوت های بازی گلبال

تایم اوت تیمی:

برای هر تیم در طول یک بازی 3 تایم اوت 45 ثانیه ای داده می شود؛ تا در طی آنها مربی بازیکنان را توجیه کند.
وقتی اعلام تایم اوت شد هر دو تیم می توانند از آن استفاده کنند.
اگر تیمی از تایم اوت استفاده کرده باشد باید حداقل یک پرتاب صورت گیرد تا این تیم بتواند مجددا درخواست تایم اوت کند.
در وقت اضافی نیز به هر تیم یک تایم اوت 45 ثانیه ای داده می شود.
تایم اوت داور:
داور در هر زمانی که لازم بداند می تواند اعلام تایم اوت کند.
مربیان در زمان تایم اوت می توانند به توجیه بازیکنان بپردازند.
وقتی داور دستور سکوت را صادر کرد همه باید ساکت شوند و در غیر این صورت برای تیم خاطی اعلام پنالتی رفتار غیر ورزشکارانه خواهد شد.
چنانچه داور با توجه به عملکرد تیمی که توپ را در اختیار دارد اعلام تایم اوت کرده باشد در حین تایم اوت، توپ در اختیار داور دروازه قرار می گیرد او در پایان تایم اوت دوباره توپ را به تیم تحویل می دهد. 

تایم اوت پزشکی:

در صورتی که در حین انجام بازی بازیکنی صدمه ببیند یا بیمار شود، داور تایم اوت پزشکی اعلام می کند.

اگر بازیکن صدمه دیده در پایان 45 ثانیه جهت ادامه بازی آمادگی نداشته باشد باید به بیرون از زمین انتقال داده شود مربی می تواند بازیکن دیگری را جایگزین نماید.
ضمنا بازیکن صدمه دیده تاپایان نیمه حق ورود به زمین بازی را ندارد.
قانون خون:
هر زمانی که در حین بازی داور متوجه خونریزی بازیکنی به علت آسیب دیدگی شود باید فوراً بازیکن را از زمین خارج نماید این بازیکن تا انجام موارد زیر حق برگشت به زمین را ندارد:
الف : توقف کامل خونریزی
ب : پوشاندن روی زخم
ج : چنانچه آلودگی لباس به خون زیاد باشد باید لباس را تعویض نماید.
قبل از شروع مجدد بازی تمامی تجهیزات آلوده و سطح خون آلود باید تمیز شوند.
خروج این بازیکن تعویض پزشکی محسوب می گردد و تا پایان این نیمه بازیکن حق بازگشت به زمین را ندارد و زمانی به او اجازه ورود مجدد به زمین داده می شود که داور رعایت نکات فوق را تأیید نماید.

تعویض های بازی گلبال

تعویض های تیمی:

در وقت قانونی، هر تیم می تواند سه تعویض داشته باشد و در وقت اضافی به هر تیم فقط اجازه یک تعویض داده می شود.
یک بازیکن را می توان بیش از یک بار تعویض نمود ولی هر بار جایگزینی باید به عنوان یک تعویض ثبت شود. درخواست تعویض در هر زمانی که تیم توپ را در اختیار دارد یا در زمان تایم اوت رسمی بنا به درخواست مربی یا بازیکن با استفاده از علائم غیر کلامی و دستی و یا گفتن تعویض امکان پذیر است.
داور زمانی تعویض را می پذیرد که تیم توپ را در اختیار دارد یا بازی متوقف است.
هر نوع تعلل مربی یا بازیکنی که باید تعویض شود یا بازیکنی که باید وارد زمین شود باعث پنالتی تأخیر تیمی می شود.
با پذیرفته شدن تعویض از سوی داور مربی شماره های دو بازیکنی که باید داخل و خارج شوند را با استفاده از تخته نشان می دهد.
بازیکنی که وارد می شود به کنار تیرک دروازه که به نیمکت تیم نزدیکتر است هدایت می شود.
مربیان در زمان تعویض حق دارند بازیکن را توجیه نمایند و به محض صدور فرمان سکوت لطفاً از سوی داور باید ساکت شوند و در غیر این صورت پنالتی رفتار غیر ورزشکارانه به آنها داده می شود.
به جز بازیکنی که تنبیه می شود، تعویض سایر بازیکنان در زمان پنالتی بلا مانع است.
هر نوع جایگزینی بازیکن در پایان یک نیمه، تعویض محسوب نمی شود ولی باید مراتب به داور اطلاع داده شود و در آغاز نیمه بعدی اعلام شود.
در صورت عدم اطلاع، پنالتی تأخیر تیمی اعلام میگردد.
وقتی داور موافقت خود را با تعویض اعلام کرد، مربی با نشان دادن تابلوی ویژه تعویض، شماره بازیکنی که قرار است جابه جا شود را نشان می دهد.

مربی می تواند به غیر از بازیکن خطاکار تمام بازیکنان را تعویض نماید.

بازیکن تعویضی بدون راهنمایی مربی باید مستقیما وارد و بدون راهنمایی لفظی مربی از زمین خارج شود.
اگر داور تشخیص دهد که مربی بازیکنان داخل زمین را راهنمایی می کند یک جریمه پنالتی تیمی می دهد.
اگر در طول تایم اوت تعویض صورت گیرد برای تیم، هم یک تعویض به حساب می آید هم یک تایم استراحت و مربی اجازه دارد که بازیکنانش را راهنمایی کند.
هر بازیکنی که در پایان نیمه اول بازی تغییر کند، تعویض قانونی، محاسبه نمی گردد اما مربی باید داور را مطبع سازد.

تعویض پزشکی:

در زمان آسیب دیدگی بازیکن در بازی به تشخیص داور تایم اوت پزشکی داده می شود.

در صورتی که عدم توانایی بازیکن به ادامه بازی در پایان تایم اوت پزشکی محرض شود، مصدوم باید تعویض گردد.
بازیکن تعویضی مجاز نیست تا پایان نیمه به زمین بازی برگردد.
ضمنا این تعویض جزء سه تعویض قانونی تیم محسوب نمی شود.
دو بار توقف بازی برای مراقبت از یک بازیکن باعث خارج نمودن این بازیکن از زمین می گردد و در باقی مانده این نیمه حق ورود به زمین را ندارد.

خطاهای بازی گلبال

در صورت بروز خطاهای زیر توپ به تیم مقابل داده می شود:

1ـ پرتاب زود هنگام:

اگر بازیکنی توپ را قبل از زمان مقرر (فرمان داور) پرتاب کند، پرتاب حساب می شود اما امتیازی به دست نمی آورد.
2ـ توپ مرده:
اگر توپ پرتاب شده در زمین تیم، بدون اینکه بازیکن مدافع با آن تماس بگیرد، توقف شود آن را توپ مرده تلقی می نمایند.
داور سوت میزند، زمان متوقف می شود وتوپ در اختیار تیم مدافع قرار می گیرد.

3ـ پاس اوت بازی گلبال:

1ـ اگر به هنگام پاس کاری توپ، بین بازیکنان یک تیم توپ از خط کناری زمین خارج شوند نشانه عدم توانایی تیم در کنترل توپ است و پاس اوت محسوب می شود.
2ـ توپ به حرکت عمدی بازیکن مدافع برای کنترل توپ که به خروج توپ از روی خط منجر گردد.

3ـ برگشت توپ: اگر توپی توسط یکی از بازیکنان دفاع شود و از روی خط مرکزی زمین عبور نماید، توپ به مالکیت تیمی داده می شود که آن را پرتاب کرده است.
همچنین اگر توپ به ستون عمودی یا افقی دروازه برخورد کند و از روی خط مرکزی رد شود باز هم این قانون اجرا می شود.

این قانون، پرتاب های اضافی و پرتاب های پنالتی را شامل نمی شود.

پنالتی ها

در بازی گلبال دو نوع پنالتی وجود دارد:

پنالتی شخصی (فردی) و پنالتی تیمی

در هر دو نوع پنالتی، تنها یک بازیکن برای دفاع از ضربه در زمین می ماند.

در پنالتی شخصی، دفاع بر عهده کسی است که پنالتی را مرتکب شده است.

در پنالتی تیمی، بازیکنی که آخرین پرتاب را قبل از اعلام پنالتی انجام داده مسئول گرفتن آن است.

در صورتی که قبل از شروع بازی پنالتی تیمی گرفته شود، بازیکن مدافع توسط مربی مشخص می گردد.

تمام پرتاب های پنالتی باید بر طبق قوانین بازی اجرا شود.

مربی یا بازیکن می تواند از پرتاب پنالتی صرف نظر کند.

در این صورت می تواند با نشان دادن علائم غیر صوتی دستی و گفتن انصراف, انصراف خود را اعلام نماید.

تیمی که از پنالتی صرف نظر کرده است در شروع دوباره بازی توپ را در اختیار می گیرد.

پنالتی های شخصی بازی گلبال
توپ کوتاه:
هر گاه توپ پس از پرتاب شدن در یک محوطه ی تیمی بخوابد و فراتر از حد دسترسی تیم مقابل باشد؛ بازی با سوت داور متوقف شده و یک پنالتی باید به سود تیم مدافع اعلام گردد.
 
توپ بلند (های بال):
به هنگام پرتاب، توپ باید پس از جدا شدن از دست بازیکن، حداقل یک بار زمین را در محوطه تیمی یا در محوطه ی حمله لمس کند.
در غیر این صورت پرتاب محاسبه شده اما امتیازی در بر ندارد و یک پنالتی به نفع تیم مدافع اعلام می شود.
توپ کشیده:
توپ پرتاب شده باید حداقل یک بار در منطقه ی خنثی با سطح زمین بازی تماس پیدا کند
در غیر این صورت پرتاب محاسبه شده ولی در بر نخواهد داشت و پنالتی به نفع تیم مدافع اعلام می شود.
چشم بند:
هر بازیکنی که در زمین بازی به چشم بند خود دست بزند خطا انجام داده و پنالتی دارد.
 بازیکن تعویضی و خطا کار خارج شده از زمین تا رسیدن به نیمکت ذخیره تیم نیز نباید به چشم بندش دست بزند؛ در غیر این صورت پنالتی دیگری داده خواهد شد.
اگر در طول یک نیمه یک تایم اوت و یا هر نوع توقفی در بازی، بازیکنی بخواهد به چشم بندش دست بزند
باید از داور اجازه بگیرد و بعد از گرفتن اجازه، قبل از اینکه به چشم بندش دست بزند در حالت پشت به زمین بازی و با نظارت داور این کار را انجام دهد.
سه پرتاب:
یک بازیکن می تواند فقط دو پرتاب متوالی انجام دهد. سومین پرتاب متوالی یک بازیکن پنالتی محسوب می شود.
تعداد پرتاب های متوالی شامل نیمه های بعدی یا موقعیت های پنالتی نیز می شود؛
اما از وقت قانونی به وقت اضافه منتقل نمی گردد. گل تصادفی به تیم خود نیز گل به نفع تیم مقابل محسوب شده اما پرتاب محسوب نمی شود.
دفاع غیر مجاز:
اولین تماس بازیکن مدافع با توپ باید به گونه ای باشد که بخشی از بدن او در منطقه تیمی باشد؛
اگر از خط منطقه تیمی جلوتر رود خطا کرده و با پنالتی جریمه می شود.
تأخیر فردی در بازی:
یک پنالتی تأخیر فردی در بازی در موارد زیر به یک بازیکن داده می شود:
 
الف ـ اگر بازیکن توسط کسی غیر از هم بازی خود راهنمایی شود.
 
ب ـ اگر پس از فرمان داور، بازیکن آمادگی لازم را برای شروع بازی نداشته باشد.
 
حرکت غیر ورزشی بازیکن:
چنانچه داور تشخیص دهد بازیکنی در زمین عمل غیر ورزشی انجلام می دهد به پنالتی فردی خواهد داد.
بعلاوه اگر داور بر حسب موقعیت صلاح بداند می تواند ورزشکار را به جهت عمل غیر ورزشی فرد اخراج از تیم، اخراج از ورزشگاه و یا اخراج از کلیه ی مسابقات آن دوره نماید.
 
در طول آن بازی هیچ بازیکنی نمی تواند جایگزین بازیکن اخراجی شود.
 
هر نوع تماس فیزیکی عمدی یک بازیکن با مسئولین مسابقات که به بازی ارتباط نداشته باشد به اخراج فوری بازیکن از زمین منجر می گردد.
 
ایجاد سر و صدا (شخصی):
بازیکن مهاجم باید به هنگام پرتاب توپ و بعد از آن از ایجاد سر و صدای بیش از حد خودداری کند.
یعنی هر صدایی که می تواند باعث عدم توانایی تیم مدافع در ردیابی توپ شود و ردگیری توپ را برای بازیکنان مدافع دشوار نماید باعث تنبیه این بازیکن می گردد (پنالتی).
پنالتی های تیمی بازی گلبال

خطای ده ثانیه:

یک تیم باید ظرف مدت ده ثانیه بعد از اولین تماس توپ را پرتاب نماید.

چنانچه یک تایم اوت، تعویض و هر توقفی قبل از پرتاب توپ صورت گیرد آن تیم مجاز خواهد بود

فقط از زمان باقیمانده جهت پرتاب توپ استفاده نماید.

هر بار که داور تایم اوت رسمی اعلام می کند، ساعت 10 ثانیه باید تنظیم یا ریست شود.

تایم تیمی در بازی گلبال:

یک پنالتی تأخیر تیمی در موارد زیر به یک تیم داده می شود:

الف ـ تیم در موقع دستور داور برای شروع بازی، آماده نباشد.

ب ـ تیم بدون اجازه و اطلاع داور در پایان هر نیمه اقدام به تعویض بازیکن کند.

ج ـ عملکرد تیم ادامه طبیعی بازی را مختل نماید.

د ـ تیم درخواست چهارمین تایم اوت را نماید.

س ـ درخواست چهارمین تعویض نماید.

حرکت غیر ورزشی تیم:

چنانچه داور تشخیص دهد که رفتار هر یک از نفرات ذخیره روی نیمکت غیر ورزشی ست یک پنالتی اعلام خواهد کرد.

به علاوه به تشخیص داور این کار ممکن است اخراج از تیم، اخراج از ورزشگاه و یا محرومیت از مسابقات بعدی را به دنبال داشته باشد.

مربیگری غیر مجاز:

صحبت کردن بعد از اعلام سکوت از سوی داور ممنوع است.

هیچ فردی بر روی نیمکت ذخیره حق ندارد به جز در مواقع تایم اوت و پس از پایان هر نیمه بازی، بازیکنان داخل زمین را راهنمایی کند.

چنانچه داور تشخیص دهد فردی در حال راهنمایی کردن بازیکنان است به آن تیم پنالتی می دهد.

اگر در طول همان مسابقه این عمل برای بار دوم مشاهده شود آن شخص (راهنمایی کننده) از ورزشگاه اخراج شده و مجددا به تیم مربوطه پنالتی داده می شود.
ایجاد سر و صدا (تیمی):

تیم مهاجم نمی تواند هیچ گونه سر و صدای بیش از حد را به هنگام پرتاب توپ یا پس از آنکه توپ رها گردید ایجاد نماید زیرا این عمل ممکن است.

تیم مدافع را از ردیابی توپ باز دارد.

در صورتی که در پایان وقت قانونی و اضافه در بازی های حساس به تساوی کشیده شود.

برای تأیین برنده پرتاب های آزاد نتیجه بازی را مشخص می کند.

قبل از شروع پرتاب های آزاد با پرتاب سکه تیم های پرتاب کننده و دریافت کننده توپ مشخص می شوند.

تیم منتخب برای پرتاب اول بعد از پرتاب دریافت کننده است و ترتیب پرتاب های آزاد از روی لیستی که مربی تیم قبل از شروع بازی داده است انجام می شود.

جاوید عباسی

جاوید عباسی

جاوید عباسی هستم مدیر پرتال هدف مقاله نویس و حامی حقوق معلولین سعی میکنیم با نقد و بررسی مشکلات هم نوع های عزیزمان مشکلات این بخش از جامعه را به گوش مسئول عزیز برسانیم

Leave a Replay

About Me

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

Recent Posts

Follow Us

Weekly Tutorial

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit