آموزش استثنایی ها

مدرسه استثنایی معلولان

اولین تلاش ها در زمینه ی آموزش و پرورش استثنایی در ایران در گروه کودکان نابینا و در سال 1299 در شهر تبریز توسط معلمان و مبلغان مذهبی آغازشد.

  در گروه کودکان ناشنوا مرحوم جبار باغچبان در شهر تبریز و در سال 1303 اولین گام را با تاسیس مدرسه ی ناشنوایان برداشت. مدرسه ای در سال  1238 تاسیس شد. در تاریخ 1347 در وزارت آموزش و پرورش دفتری به نام آموزش کودکان و دانش آموزان استثنایی به شکل رسمی و دولتی سازمان دارد.

اهداف سازمان آموزش و پرورش استثنایی  

 

1.تغییر دادن نحوه ی آموزش با توجه به آموزش و پرورش استثنایی در جهان و فراهم کردن امکانات و تجهیزاتی که کودکان و دانش آموزان  با شرایط خاص جامعه نیاز دارند  .

2.طراحی نوعی سیستم آموزش و پرورش به نحوی که کودکان و دانش آموزان استثنایی بعد از اتمام دوران تحصیل خود بتوانند در جامعه حضور مفید و فعالی داشته باشند و از لحاظ اقتصادی برای خود متکی باشند .

3کمک به جلوگیری از بروز ناتوانایی های جسمی – حرکتی و ذهنی قبل از به دنیا آمدن –هنگام به دنیا آمدن و بعد از به دنیا آمدن بالا بردن سطح فرهنگ و هوش مردم عمومی با توجه به وجود آمدن معلولیت ها و ویژگی کودکان استثنایی.

قانون سازمان آموزش و پرورش استثنایی

ماده واحد:

با توجه به اهمیت و ویژگی های توان بخشی تعلیم و تربیت کودکان  و دانش آموزان استثنایی اعم ازنابینایان و نیمه بینایان و جسمی – حرکتی و ناشنوایان و نیمه شنوایان و عقب ماندگی ذهنی و ناسازگاران عاطفی چند معلولیت موجب این قانون که موسسه دولتی به نام سازمان آموزش و پرورش استثنایی وابسته به آموزش و پرورش شکل می گیرد.

تبصره1. کلیه موسسات و واحد های آموزش تابع وزارت آموزش و پرورش که به این نوع تعلیم و تربیت اشتغال دارند و یا برای فعالیت سازمان مناسب تشکیل داده می شود طبق اساس نامه به این سازمان منتقل می شود.

تبصره 2 . این سازمان از شمول قانون نحوه ی تعدیل نیروی انسانی دستگاه دولتی مستثنی و دارای ردیف اعتباری خاص می باشد.

تبصره 3 . وزارت آموزش و پرورش موظف است اساس نامه  سازمان مشتمل بر اهداف -وظایف –شورای تشکیلات و منابع مالی و سازمان و هم چون امتیازات لازم جهت جذب و نگه داری نیرو های تخصص مورد نیاز از{ نظر فوق العاده شغل و ساعات تدریس متناسب با صعوبت شغل  }ظرف مدت 2ماه تهیه و جهت تصویب به کمسیون
آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی تقدیم می کند.

تبصره 4 . 50%از بوجه سازمان هر ساله خارج ازانون محاسبات منظور خواهد شد دولت موظف است در مدت 5سال اول تاسیس سازمانبه منظور ایجاد امکانات ایجاد تسهیلات ارزی لازم را در اختیار سازمان قرار دهد.

تبصره 5 . پنج سال خدمت دولتی رضایت بخش در سازمان از هر نظر از جمله باز نشستگی شش سال محسوب می شود.

تبصره 6 . از تاریخ تصویب این قانون کلیه موسساتی که تحت عنوان آموزش و پرورش استثنایی در وزارت آموزش و پرورش  و سایر وزارت خانه ها فعالیت دارندکلی اموال منقول و غیر منقول و پرسنل و امکانات و تجهیزات آن ها به ایتن سازمان منتقل می شود.

 

جاوید عباسی

جاوید عباسی

جاوید عباسی هستم مدیر پرتال هدف مقاله نویس و حامی حقوق معلولین سعی میکنیم با نقد و بررسی مشکلات هم نوع های عزیزمان مشکلات این بخش از جامعه را به گوش مسئول عزیز برسانیم

Leave a Replay

About Me

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

Recent Posts

Follow Us

Weekly Tutorial

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit