تزریق دوز سوم واکسن کرونا به افراد بالای 18 سال معاونت بهداشت وزارت بهداشت افراد بالای 18 سال را برای تزریق دوز سوم واکسن کرونا فراخواند. به گزارش سایت معلولین هدف دکتر حیدری گفت: افراد بالای 18 سالی که از زمان تزریق دوز دوم آن ها سه الی چهار ماه گذشته باشد می توانند دوز […]

تزریق دوز سوم واکسن کرونا به افراد بالای 18 سال

معاونت بهداشت وزارت بهداشت افراد بالای 18 سال را برای تزریق دوز سوم واکسن کرونا فراخواند.

به گزارش سایت معلولین هدف دکتر حیدری گفت: افراد بالای 18 سالی که از زمان تزریق دوز دوم آن ها سه الی چهار ماه گذشته باشد می توانند دوز سوم را نیز دریافت کنند.